Welkom op de website van de Heldense Reddingsbrigade.

De Heldense Reddingsbrigade is opgericht op 27 augustus 1969 en is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD). Ons doel is om mensen, jong en oud, op te leiden tot het zwemmend redden, daar het fantastisch is als je iemand uit het water kan redden. Dit doen wij door onze jeugdleden de techniek van zowel het zwemmen als het zwemmend redden bij te brengen. Bij de oudere leden ligt de nadruk vooral op de zwemtechniek en conditie zwemmen. Natuurlijk vergeten we niet dat je plezier moet hebben tijdens het zwemmen. Daarom zijn er ook geregeld leuke wateractiviteiten tijdens de trainingen. Dit alles gebeurt onder toezicht van gediplomeerde trainers en een aantal aspirant trainers.

De Heldense Reddingsbrigade zwemt in zwembad de Waterloat.
Wilhelminastraat 42, 5981 XW te Panningen.

De volgende sponsoren steunen
  de Heldense Reddingsbrigade